Medarbetare/Staff

Medarbetarwebben ligger för närvarande nere. Här hittar du länkar till de mest besökta administrativa systemen och personalblanketter, som inte berörs av störningarna.


The Staff Pages are temporarily unavailable. See below for links to the most visited administrative systems and staff forms, which are unaffected by the disruption.


Administrativa system/Administrative systems


Servicedesks driftinfo (ny flik)

TimeEdit (ny flik)

Lucat (ny flik)

Logga in på Canvas (ny flik)

Lucris (ny flik)

Lupin (Proceedo) (ny flik)

SSC Primula (ny flik)

Salut (ny flik)

Webmail (ny flik)

Kuben (ny flik) Kräver VPN-anslutning / Requires VPN connection


Personalblanketter/Staff forms


Flextidsblankett 2022 (Excel, 211 kB)

Flexitime form 2022 (in Swedish, Excel, 211 kB)


VPN


Så här ansluter du till VPN

How to connect to VPN